fbpx
Cel mai eficient mod de a transforma timpul tău liber într-un venit lunar

Protectia datelor cu caracter personal

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termeni și condiții

 

PĂRŢILE ACORDULUI

 

PRESTATORUL, denumit Curs GoPublish SRL, Cursul GoPublish sau Cursul GoPublish PRO este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Sibiu, Str. Semaforului, bl. 17, Sc. E, Et. M, Ap. m3 , jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/1343/2020, EUID: ROONRC.J32/1343/2020, având CUI 43164333.

 

şi

 

BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care este interesată sau achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

având în vedere că :

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online de formare;

• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului

au convenit să încheie prezentul acord în condiţiile prezentate după cum urmează.

 

OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe platforma online GoPublish BENEFICIARULUI.

 

DURATA ACORDULUI

Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului GoPublish si/sau GoPublish PRO pus la dispoziţie de către PRESTATOR BENEFICIARULUI pe platforma de curs online GoPublish (https://gopublish.ro/) sau subpagini ale acestuia.

 

PREŢUL CURSULUI/CURSURILOR

Prețurile cursului GoPublish si/sau GoPublish PRO vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.

Pentru cursurile cu prețuri exprimate în euro sau alte monede, se va achita contravaloarea sumelor respective în lei, la cursul valutar al băncii care procesează plata.

 

Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).

 

ÎŢI GARANTĂM CĂ:

Procesăm datele tale exclusiv pentru livrarea, îmbunătăţirea şi garantarea serviciilor pe care le oferim.

Datele tale sunt stocate în siguranţă într-un mediu securizat

Datele personale sunt strict confidenţiale şi nu vor fi transmise unor terţi.

 

Protectia datelor cu caracter personal

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Curs GoPublish SRL. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

 

CE DATE PRELUCRĂM? 

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 

CE DATE NU STOCĂM NICIODATĂ?

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către Curs GoPublish SRL, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

3D Secure înseamna o nouă abordare globală a autentificarii cumpărătorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuarii plații pe o pagină securizată, unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

 

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

 

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul.

 

Situațiile în care Curs GoPublish SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 

1. Înregistrare cont pe website-ul gopublish.ro sau orice subdomeniu al website-ului gopublish.ro

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional. De asemenea, în timpul utilizării platformei gopublish.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

 

2. Înscriere la evenimente, cursuri și oferirea de materiale (gratuite sau contra-cost)

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Curs GoPublish SRL constă în transmiterea biletului de acces la evenimentul online, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de cursuri, informații, materiale și evenimente, informarea cu privire la materiale asemănătoare cu cele la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost; 

 

3. Abonare la Newsletter

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

 

POLITICA DE RETRAGERE

Membrii își pot exercita dreptul de retragere într-un termen de 15 zile calendaristice de la Data țintă la care au început ediția de curs la care s-au înscris.

 

Dreptul de retragere poate fi exercitat fără justificarea unui motiv, prin simpla notificare transmisă de către un Membru, către Curs GoPublish SRL prin email, la adresa info@gopublish.ro, cu subiectul: Retragere Curs GoPublish.

 

În scopul restituirii Taxei de membru, Curs GoPublish SRL va avea dreptul să solicite toate informațiile pe care le apreciază relevante pentru identificarea Membrului care și-a exprimat opțiunea de retragere.

 

În termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la identificarea Membrului care care și- a exprimat opțiunea de retragere și a detaliilor relevante pentru realizarea plății, Curs GoPublish SRL va restitui Membrului în cauză, Taxa de membru, mai puțin taxele, spezele și comisioanele bancare prilejuite de restituire.

 

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament conform legislației în vigoare şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele: 

 

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;

2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;

6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;

8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;

9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

 

CĂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.? 

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

 

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului accesul pe platforma de curs, accesul la informațiile și materialele așa cum sunt ele prezentate pe pagina de vânzare. Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului accesul la o Comunitate de suport, sub forma unui grup privat de curs și să ofere acces la cursul online şi după desfăşurarea lui.

 

Cu excepția drepturilor expres prevăzute în Termeni și condiții, Membrilor și/sau Utilizatorilor, nu le este conferit ori recunoscut niciun alt drept implicit. În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Curs GoPublish SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Curs GoPublish SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

 

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Curs GoPublish SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Curs GoPublish SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

 

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Curs GoPublish SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Curs GoPublish SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Curs GoPublish SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Curs GoPublish SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

 

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Curs GoPublish SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Curs GoPublish SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Curs GoPublish SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Curs GoPublish SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; Curs GoPublish SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

 

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Curs GoPublish SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Curs GoPublish SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Curs GoPublish SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Sub rezerva acceptării și respectării Termenilor și Condițiilor și tuturor prevederilor legale aplicabile, fiecare Membru are dreptul individual, netransferabil, temporar și acordat pe baze neexclusive de a accesa şi viziona materialele informative ale Cursului GoPublish si GoPublish PRO, în baza unui username și a unei parole unice. În caz de pierdere a username-ului și/sau a parolei, Membrul în cauză are dreptul de a solicita resetarea lor, Curs GoPublish SRL rezervându-și dreptul de a solicita respectivului Membru toate informațiile, pe care în mod rezonabil le consideră necesare, pentru restaurarea drepturilor de acces.

 

CARE SUNT OBLIGAȚIILE DVS.?

Beneficiarul se obligă să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plată comunicate de prestator, acesta din urmă este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

 

Fără a aduce atingere obligațiilor asumate prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Membrii au următoarele obligații:

 

În relația cu GoPublish, să nu furnizeze date incomplete, incorecte, false sau eronate.

Să nu transmită niciunei terțe persoane detaliile legate de username-ul și sau parola utilizate în accesarea materialelor informative ale Cursului GoPublish si GoPublish PRO.

 

Să nu permită și să nu înlesnească în orice mod accesul neautorizat al unor terți, la materialele informative ale Cursului GoPublish si GoPublish PRO.

 

Să nu copieze, să nu descarce (downloadeze), să nu transmită, să nu distribuie (gratuit sau cu titlu oneros), să nu publice sau să nu afișeze, să nu comercializeze, să nu vândă sau să nu licențieze, să nu modifice, să nu altereze și în general să se abțină de la orice conduită sau comportament ce excede exercițiului dreptului normal și individual de acces și vizionare a materialelor informative ale Cursului GoPublish si GoPublish PRO stabilit prin Termenii și condițiile prezente.

 

Să notifice de îndată Curs GoPublish SRL în legătura cu orice împrejurare de natura celor de mai sus, de care a luat la cunoștință prin orice mijloc.

 

Beneficiarul garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziţia sa de către prestator (curs de vânzare a cărților în sistem print on demand).

În măsura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 50.000 euro. În măsura în care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi îndreptățit la repararea integrala a prejudiciului.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Curs GoPublish SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nicio problemă tehnică în legătură cu Site-ul, cum ar fi, dar fără a se limita la: nefuncționare totală sau parțială a rețelei de internet, informații eronate, incomplete, etc.

 

Curs GoPublish SRL nu își asumă responsabilitatea pentru interpretarea greşită a informaţiilor care sunt oferite Utilizatorilor/Membrilor prin intermediul Site-ului sau materialelor Cursului GoPublish si GoPublish PRO.

 

Curs GoPublish SRL nu garantează că informațiile publicate pe Site sau conținute în materialele Cursului GoPublish si GoPublish PRO corespund aștepărilor Utilizatorilor/Membrilor.

 

Cu excepția postării la Data țintă a materialului introductiv al Cursului GoPublish si GoPublish PRO, Curs GoPublish SRL nu garantează un anumit terme sau fecvență de postare a restului materialelor informative ale Cursului GoPublish si GoPublish PRO.

 

Informațiile prezentate pe Site și/sau în materialele Cursului GoPublish si GoPublish PRO nu reprezintă consultanţă fiscală, consultanţă de afaceri sau consiliere juridică și drept urmare, Curs GoPublish SRL nu își asumă responsabilitatea pentru o eventuală lipsă de acurateţe, conformitate sau actualitate a acestora.

 

Curs GoPublish SRL nu garantează succesul niciunei afaceri pornite sau continuate urmare informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului sau prin intermediul materialelor informative componente ale Cursului GoPublish si GoPublish PRO.

 

Curs GoPublish SRL nu își asumă responsabilitatea pentru o eventuală infectare cu viruşi a dispozitivului (computer, tabletă, smartphone) Utilizatorului/Membrului, ca urmare a accesării Site-ului sau materialelor informative componente ale Cursului GoPublish si GoPublish PRO.

Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor Utilizatorul/Membrul confirmă că este de acord cu limitarea responsabilităţii Curs GoPublish SRL.

În niciun caz, răspunderea Curs GoPublish SRL față de un Utilizator/Membru nu va acoperi daunele indirecte (e.g. pierderi de profit, pierderi de clientelă, pierderi de salariați, beneficiu nerealizat, etc.) și nu va putea depăși valoarea unei Taxe de membru.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Curs GoPublish SRL este titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului și Cursului GoPublish si GoPublish PRO, incluzând toate materialele informative componente.

Utilizatorii și/sau Membrii nu dobândesc prin acceptarea și respectarea Termenilor și condițiilor, niciun alt drept decât cele expres prevăzute în prezentul document.

 

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: info@gopublish.ro.

 

Curs GoPublish SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

 

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Curs GoPublish SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Curs GoPublish SRL poate:

 

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii. Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Curs GoPublish SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 

AMENDAMENTE ŞI COMPLETĂRI.

Curs GoPublish SRL îşi rezervă dreptul de a face modificări, amendamente şi actualizări ale Termenilor şi condiţiilor, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor.

În egală măsură, Curs GoPublish SRL îşi rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori fără a trimite vreo notificare în prealabil.

Toate modificările/amendamentele şi actualizările devin obligatorii atât pentru Curs GoPublish SRL, cât şi pentru toţi Utilizatorii/Membrii, de la data afișării lor pe Site.

 

CONDIȚII FINANCIARE

Taxa de membru poate fi achitată în oricare din modalitățile descrise pe Site.

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Utilizatorul se obligă să suporte toate taxele, spezele și comisioanele bancare pentru creditarea contului bancar al Curs GoPublish SRL cu valoarea Taxei de membru.

Prin plasarea comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul în vederea emiterii şi comunicării facturii prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail comunicată în formularul de comandă.

În completarea și transmiterea formlarului de comandă, Utilizatorul se obligă să furnizeze date reale și complete. Prejudiciile cauzate prin furnizarea din culpă sau cu rea credință, de date incomplete, incorecte, false sau eronate vor fi suportate în integralitate de către Utilizator, Curs GoPublish SRL neasumându-și nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

După creditarea contului Curs GoPublish SRL cu valoarea Taxei de membru, Curs GoPublish SRL va confirma plata prin e-mail și va conferi Membrilor, posibilitatea de a accesa, începând cu Data țintă, sau cu data confirmării plății Taxei de membru, dacă aceasta a intervenit după Data țintă, materialele componente ale Cursului ”Curs GoPublish SRL”, pe baza de username și parolă, conform instrucțiunilor ce vor fi disponibile pe Site.

 

LEGEA APLICABILĂ

Termenii și condițiile sunt supuse legii române, iar drepturile și obligațiile Utilizatorilor, Membrilor și ale Curs GoPublish SRL vor fi interpretate în conformitate cu legile în vigoare din România.

 

LITIGII

Soluționarea litigiilor se va face pe cale amiabilă, extrajudiciară, prin înregistrarea reclamațiilor transmise în scris de către Utilizatori/Membri la sediul Curs GoPublish SRL sau prin e-mail la adresa info@gopublish.ro, cu subiectul: Litigiu Curs GoPublish.

Soluționarea pe cale amiabilă se poate face și în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, prin accesarea în mod gratuit a platformei SOL : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Dacă litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente după materie de la sediul Curs GoPublish SRL.

 

Vă mulțumim!